Klienci wybierają nas za wykonanie pracy efektywnie i w terminie, za zdolność osiągać określone rezultaty, za mobilność i możliwość przedstawicielstwa naszej Kancelarii we wszystkich regionach Ukrainy, za elastyczność w sprawach sporządzenia umów. Naszą codzienną pracą udowodniamy Klientom hasło „PRAGNIEMY SPRAWIEDLIWOŚCI”.

15 lat Doświadczenia: zawodoleni Klienci, dobrze chroniony biznes

Historia powstania i rozwoju PLP Law Group bierze swój początek od 2002 roku, kiedy została zarejestrowana pierwsza w ramach przyszłej Grupy wyspecjalizowana firma świadcząca usługi na rynku papierów wartościowych.

W 2004 r. została założona Kancelaria Prawna w formacie „boutique prawnego” w celu zapewnienia Klientom wyspecjalizowanej obsługi prawnej w zakresie prawa korporacyjnego. W ciągu następnych trzech lat wiodącą ekspertyzą Kancelarii prawnej zostaje praktyka ochrony prawnej biznesu od wrogich przejęć i rejderstwa.

W latach 2008–2010, biorąc pod uwagę liczne zapytania klientów na usługi prawne w zakresie innych niż prawo korporacyjne, dziedzin prawa, format „boutique” prowadzenia obsługi prawnej Grupy zmienia się na format kompleksowej obsługi prawnej. W ramach dokonywanych zmian odbywa się rebranding Grupy, znacznie rozszerzono listę dziedzin praktyk prawnych, w których prawnicy PLP Law Group świadczą usługi prawne, zwiększa się zespół pracowników, siedzibę biura Grupy przeniesiono na Podół, gdzie nadal przebywa.

W 2016 r. Grupa zaczyna aktywnie promować swoje usługi w zakresie realizacji inwestycji i rejestracji działalności gospodarczej na Ukrainie dla Klientów z Polski.

W 2017 r. reputację i kompetencję PLP Law Group z towarzyszenia polskiego biznesu na Ukrainie potwierdzają:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Kijowie

W tymże 2017 r. Założyciel PLP Law Group Andrii Popko został powołany na stanowisko Przewodniczącego Komitetu ds. Prawnych, Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Pod koniec 2018 r. do Grupy wprowadza się nowy kierunek działalności – konsulting franczyzowy i już na początku 2019 r. wyspecjalizowana firma „Franchising Smart Services” podpisuje pierwszą umowę ekskluzywną reprezentacji na Ukrainie największej polskiej franczyzy.

W styczniu 2019 r. Andrii Popko został jednoosobowym właścicielem PLP Law Group i Partnerem Zarządzającym Firmy prawniczej „PLP Kancelaria Prawna”.

PRAKTYKI I EKSPERTYZY

null

PRAWO KORPORACYJNE.
RYNKI KAPITAŁOWE

Więcej

null

PRAWO PODATKOWE I CELNE

Więcej

null

NIERUCHOMOŚCI
I BUDOWNICTWO

Więcej

null

PRAWO KONTRAKTOWE

Więcej

null

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Więcej

null

TOWARZYSZENIE
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Więcej

null

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Więcej

null

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Więcej

null

PRAWO PRACY

Więcej

null

KONSULTING FRANCZYZOWY

Więcej

null

PEŁNOMOCNICTWO DO ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM

Więcej

null

ZARZĄDZANIE FRANCZYZĄ

Więcej

KANCELARIA
PRAWNA

od 2004 roku
null

PRAWO KORPORACYJNE.
RYNKI KAPITAŁOWE

Więcej

null

PRAWO PODATKOWE I CELNE

Więcej

null

NIERUCHOMOŚCI
I BUDOWNICTWO

Więcej

null

PRAWO KONTRAKTOWE

Więcej

null

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Więcej

null

TOWARZYSZENIE
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Więcej

KANCELARIA
ADWOKACKA

od 2017 roku
null

SĄD POLUBOWNY

Więcej

null

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH

Więcej

null

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW. MEDIACJA

Więcej

null

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Więcej

null

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Więcej

null

PRAWO PRACY

Więcej

CZŁONKOWSTWO I WSPÓŁPRACA

W latach 1998-2001 pracował w jednej z największych spółek giełdowych na Ukrainie – „Transfert” (Kijów) na stanowisku kierownika działu prawnego.

W 2002 roku założył własną spółkę giełdową.

W 2004 r. wraz z drugim partnerem PLP Law Group Ivanem Legeidą założył kancelarię prawną, kluczową ekspertyzą której staje ochrona prawna biznesu od wrogich przejęć i rejderstwa.

W 2005 r. został współinicjatorem założenia organizacji społecznej „Antyrejderski sojusz przedsiębiorców Ukrainy”, a w 2007 r. został jednym z inicjatorów utworzenia Międzyresortowej Komisji do spraw zwalczania nielegalnego przejmowania i rejderstwa przedsiębiorstw przy Gabinecie Ministrów Ukrainy.

W 2010 r. założył brand PLP Law Group.

W 2018 roku na podstawie sondażu The Best Lawyers in Ukraine 2019 wchodzi do top-list najlepszych prawników praktyki prawa korporacyjnego.

WYDARZENIA

III edycja Polsko-Ukraińskiej Konferencji Rolno-Spożywczej
«Możliwości współpracy polsko-ukraińskiej w sektorze rolno-spożywczym»

1 lutego 2019 r. w ramach Centralnych Targów Rolniczych w Centrum Targowo-Konferencyjnym PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie odbyła się III edycja Polsko-Ukraińskiej Konferencji Rolno-Spożywczej pt. Możliwości współpracy polsko-ukraińskiej w sektorze rolno-spożywczym, zorganizowaną przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, w ramach której Andrii Popko przedstawił temat podstawowych uwarunkowań inwestycyjnych w sektorze rolno-spożywczym Ukrainy, zwracając szczególną uwagę na eksport produktów rolnych do UE, zmiany ustawodawcze w kodeksie ziemskim Ukrainy, opodatkowanie rolnictwa oraz zapowiadane prognozy gospodarcze na najbliższe 3 lata. Więcej pod linkiem: www.pol-ukr.com

Partner PLP Law Group i Przewodniczący Komitetu PUIG ds. prawnych, celnych i podatkowych Andrii Popko na zaproszenie Polish-Ukrainian Chamber of Commerce 25 października wziął udział w I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą skierowane do polskich firm, które planują wyjście na rynki zagraniczne. Organizatorem wydarzenia wystąpiła Polska Agencja Inwestycji i Handlu – PAIH. Na naszym stoisku nie brakowało uczestników – liczne pytania przedsiębiorców polskich dotyczyły rynku ukraińskiego, założenia biznesu, eksportu itp. Ze swojej strony udzielaliśmy konsultacji prawnych w ramach zachodzących zmian ustawodawczych na Ukrainie. Tak ważne wydarzenie będzie sprzyjać rozwojowi, nowym możliwościom, nawiązaniu udanych relacji biznesowych pomiędzy Polską a Ukrainą.

PLP Law Group na zaproszenie Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa wzięła udział w konferencji „Most gospodarczy Region Łódzki – Ukraina 2018” – swietną przestrzeń do przedstawienia swojej firmy i prowadzonej działalności, owocnych rozmów i nawiązania znajomości z łódzkimi przedsiębiorcami.

IMG_3576-COLLAGE

Seminarium: «Nowa ustawa Ukrainy «O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością»

20 kwietnia w biurze Plastics-Ukraina odbyło się seminarium pt. „Nowa Ustawa Ukriany „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odwpowiedzalnością”. Organizatorami przedsięwzięcia wystąpili PLP Law Group i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Partner PLP Law Group Andrii Popko przedstawił podstawowe nowele ustawy: nowy porządek tworzenia kapitału zakładowego spólki, osobliwości wyjścia uczestnika ze spółki, wprowadzenie instytutów umów korporacyjnych itp. Przewiduje się, że nowa ustawa o sp. z o. o. przyczyni się do poprawy klimatu inwestycyjnego, tworzenia nowych przedsiębiorstw i zapewni uczestnikom skuteczne mechanizmy zapobiegania i rozwiązywania konfliktów korporacyjnych.

Ś niadanie biznesowe: «Praktyka zamówień publicznych na Ukrainie. Problemowe aspekty dla ukraińskich i polskich firm»

Na dzisiejszym śniadaniu biznesowym „Praktyka zamówień publicznych na Ukrainie dla polskich i ukraińskich firm”, zorganizowanym przez PLP Law Group і Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Starszy Prawnik PLP Law Group Олег Новинський (Oleg Novynsky) i Dyrektor E-tender.UA – офіційний учасник системи публічних закупівель ProZorro Ivanna Melnick, na „żywych” przykładach przedstawili podstawowe pytania warunków dyskryminacyjnych, legalizacji dokumentów zagranicznych, a także zaplanowane zmiany ustawodawcze w zamówieniach publicznych. Prelegenci i uczestnicy dzielili się praktycznym doświadczeniem, zadawali pytania, a nawet dyskutowali. Dziękujemy za ciekawe i pożyteczne spotaknie.

Seminarium: «Jak osiągnąć sukces w kontaktach gospodarczych z Ukrainą»

PLP Law Group aktywnie angażuje się w promocję Ukrainy dla polskiego biznesu. Kolejnym świadectwem jest udział w seminarium w Warszawie.

Seminarium pt. „Jak osiągnąć sukces w kontaktach gospodarczych z Ukrainą” odbyło się 16 kwietnia w siedzibie #PAlilZ w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób, które miały okazję do zdobycia wiedzy merytorycznej, jak i praktycznej, jak również networkingu. Wystąpienie Starszego Partnera PLP Law Group Andrii Popko cieszyło się zainteresowaniem głównie z powodu przedstawianych tematów, m.in. form organizacyjno-prawnych dla polskich firm, zmian ustawodawczych na Ukrainie, podatkowym systemie oraz księgowości. Ciekawe pytania i dyskusje toczyły się w trakcie Q&A.

Tak żywe zainteresowanie do rynku ukraińskiego wśród polskich firm pobudza do dalszego działania. Zorganizowanie podobnego seminarium planujemy jesienią b.r.

Dziękujemy organizatorom Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polish Investment and Trade Agency za możliwość udziału i nawiązania nowych kontaktów.

Po raz pierwszy kancelaria prawna PLP Law Group wzięła udział II Targach Wschodnich 13 – 14 marca 2018 r., które odbyły się w ramach XI Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie, zorganizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich na G2A Arenie Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce.

Na stoisku Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Partner PLP Law Group Andrii Popko przedstawił zachodzące zmiany prawne, ekonomiczne oraz ustawodawcze Ukrainy co sprzyjało pozyskiwaniu wiedzy merytorycznej przez licznych uczestników Forum. Od polskich przedsięiorców nie brakowało ani pytań, ani propozycji do nawiązania współpracy, pozyskiwania potencjalnych partnerów z Ukrainy. Podobne zainteresowanie do rynku ukraińskiego wśród polskich firm pobudza do dalszego działania. Forum jest doskonałą platformą dla pogłębienia dwustronnych relacji polsko-ukraińskich.

IMG_0996-COLLAGE

Seminarium: «Nowelizacja ustawy 2210-VIII. Ponowne uruchomienie koncepcji spółek akcyjnych»

Seminarium odbyło się przy wsparciu Krajowej Komisji Giełdowej Papierów Wartościowych współnie z IR agency i kancelarią prawną PLP Law Group.

Podczas seminarium Maksym Libanow ustawa deweloperska nawet bez prawa oddzielna prezentacja wyjaśnia, że stanowisko już weszły w życie, a które wejdą w życie z dniem 1 maja, 01 lipca tego roku, a nawet 01 styczeń 2019.

Oksana Paraskewy jako członek grupy roboczej w sprawie szczegółów i łatwość powieści Law 2210 posortowane funkcjonują Rady Nadzorcze, zaktsentuvala uwagę na cechy dla banków i przedstawił najważniejsze zmiany w procedurze zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

Akord końcowy brzmiał prezentacji partner i szef Corporate Law Group i Capital Market PLP Andrew Popko, który opowiedział publiczności o historiach dotyczących możliwości zagranicznych emitentów na giełdzie Ukrainy i koncentruje się na pytania dotyczące zmian powiązanych transakcji. A poza tym aktywnie przedstawił swoją prezentację przemówienia Maksyma Libanowa.

Promocja ukraińskich zamówień publicznych w Polsce

Po raz pierwszy w Polsce ukraińska kancelaria prawna PLP Law Group przy współpracy z instytucją państwową PARP przeprowadziła PRAKTYCZNE seminarium nt. zamówień publicznych w Ukrainie dla polskich firm.

Seminarium pt. „Zamówienia publiczne na Ukrainie w zasięgu polskich firm” odbyło się 13 grudnia w siedzibie PARP w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział 40 uczestników, którzy mieli okazję do zdobycia wiedzy merytorycznej jak i praktycznej.

Organizatorami wystąpiła kancelaria prawna PLP Law Group wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju. Osobne podziękowanie dla Kierownika WPHI Bartosza Musiałowicza, który udzielił poparcia idei zorganizowania seminarium.

Prelegentami seminarium od PLP Law Group byli Starszy Partner Andrii Popko i starszy prawnik Oleg Nowiński. Specyfikę oskarżeń oraz środki ochrony prawnej przysługujące nierezydentom przedstawił Ołeksander Szatkowski – konsultant Transparency International Ukraine ds. zamówień publicznych. O elektronizacji systemu zamówień publicznych opowiedziała Ivanna Melnyk – dyrektor platformy E-tender. Aktualną sytuację dostępu polskich przedsiębiorstw do sektora zamówień publicznych na Ukrainie określił Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota. Polscy uczestnicy przyznali, że ukraińskie ustawodawstwo zamówień publicznych nie jest łatwe głównie z braku doświadczenia, właśnie dlatego nasi prelegenci poświęcili dużo uwagi praktycznym radom. Żywe zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły wystąpienia Starszego Partnera PLP Law Group Andria Popko oraz starszego prawnika ds. zamówień publicznych Ołega Nowińskiego. Andrii przedstawił informację o różnych formach organizacyjno-prawnych dla polskiego biznesu, zgodnych z ustawodawstwem Ukrainy oraz warunkami ofert przetargowych. Z kolei Ołeg korzystając z doświadczenia uczestnictwa polskich firm w ukraińskich przetargach opowiedział o najbardziej rozpowszechnionych błędach, które popełniają polscy uczestnicy oraz udzielił praktycznych porad ich uniknięcia. Podobne zainteresowanie do rynku ukraińskiego wśród polskich firm pobudza do dalszego działania. Kolejne seminarium planujemy w lutym 2018 roku już w Kijowie. W tym seminarium planujemy przedstawić pytania uczestnictwa ukraińskich firm w polskich przetargach. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia za kolejnymi wydarzeniami poprzez naszą stronę https://www.facebook.com/plp.law.group/ oraz blogi jakzalozycfirmenaukrainie.com i zamowieniapublicznenaukrainie.com

BLOGI

Blog prowadzony w języku ukraińskim poświęcony jest różnym aspektom działalności spółek na Ukrainie, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, osobliwości rejestracji osoby prawnej, walne zgromadzenia akcjonariuszy /udziałowców, relacje korporacyjne między uczestnikami, współdziałanie organów zarządzających i kontrolnych, reorganizacja przedsiębiorstw, likwidacja i upadłość.

Tematyka bloga obejmuje głównie zmiany w ustawodawstwie Ukrainy, m. in. przepisach prawnych dla przedsiębiorców, procedurze zatrudnienia obcokrajowców, osobliwościach ukraińskiego systemu podatkowego, zarządzaniu korporacyjnym w ukraińskich spółkach z o. o. i spółkach akcyjnych.

Blog w języku ukraińskim głównie jest poświęcony omówieniu najważniejszych kwestii dot. przetargów publicznych na Ukrainie oraz specyfice udziału w nich firm zagranicznych. Blog skierowany do zainteresowanych polskich firm – zamawiających i jest pomocny w odniesieniu do procedur przetargowych na Ukrainie.

ZAUFALI NAM

KONTAKT

Adres

ul. Illińska, 8,
Biurowiec Illinskiy
1 piętro
Kijów, Ukraina, 04070

Теl | Faks

+380 44 3777361

e-mail

info@plplawgroup.com

Możesz również skontaktować się z nami
poprzez poniższy formularz kontaktowy:

Wysłać

My na mapie
Nasze biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00